Závěrečné práce

POLYFUNKČNÍ DŮM PALACKÉHO V KOŠICÍCH

Chorvát Martin

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Predmetom diplomovej práce je dokončenie bloku v nároží mestského bloku v Košiciach na Slovensku medzi ulicami Bajzova a Palackého. Dom s exponovanou polohou vyriešil napojenie na susedné domy, potvrdil uličnú čiaru a vytvoril atraktívne miesto na bývanie a prácu v coworkingovom centre. Návrh v sebe zahŕňa komerčný parter s predajnými plochami, kaviarňou a sídlom pre neziskovú organizáciu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.