Zprávy

Ocenění pro prof. Romana Kouckého a doc. Karla Fořtla

Listopad byl bohatý na ocenění pro vyučující z Fakulty architektury. Prof. Roman Koucký získal hned dvě - ocenění ČKA za výjimečný počin a zlatou Felberovu medaili I. stupně za zásluhy o rozvoj univerzity od rektora ČVUT. Gratulace patří také doc. Karlu Fořtlovi za obdržení Medaile ČVUT I. stupně.
© Jiří Mužík, Rektorát ČVUT

Cenu České komory architektů za výjimečný počin a za hledání nové cesty v územním plánování a otevírání diskursu nad smyslem územního plánování si prof. Ing. arch. Roman Koucký, společně s týmem pražské Kanceláře metropolitního plánu, převzal 19. listopadu na slavnostním galavečeru spojeném s vyhlášením výsledků 3. ročníku České ceny za architekturu 2018. Vítězné práce představí  výstava, která bude probíhat v Galerii Jaroslava Fragnera od 22. 11. 2018 do 6. 1. 2019.

Druhým oceněním pro prof. Kouckého, jenž působí na Ústavu nauky o budovách,  byla zlatá Felberova medaile I. stupně udělená 20. listopadu na slavnostním zasedání Vědecké rady ČVUT rektorem ČVUT doc. Vojtěchem Petráčkem za tvůrčí a pedagogickou činnost na FA ČVUT, společenskou angažovanost a veřejné působení v rámci, nichž výrazně přispěl k formování společenského názoru na řadu odborných otázek.

V Betlémské kapli, kde se toto zasedání konalo, převzal medaili ČVUT I. stupně také doc. Ing. arch. Karel Fořtl CSc., rovněž z Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT za celoživotní působení ve svém oboru, pedagogickou činnost a osobní účast na rozvoji a kultivaci prostředí Rektorátu ČVUT.

Medaile jsou udělovány osobnostem, které prokázaly významné zásluhy o rozvoj univerzity doma nebo v zahraničí.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.