Zprávy

Mirko Baum bude přednášet o vztahu konstrukce a formy

Workshop respektovaného českého architekta, oceňovaného zejména za jeho progresivní tvorbu v Německu, kam se v 70. letech odstěhoval, je složený z jedenácti přednášek o konstrukci v jejích kulturně-historických souvislostech. Pro studenty bakalářského a magisterského studia programu Architektura a urbanismus, oboru Architektura, workshop v letním semestru 2018/2019 připravil Ústav stavitelství I. Jednotlivé přednášky jsou otevřeny všem zájemcům.

Témata workshopu zaměřeného z jedné třetiny na teorii, zbytek na příklady z oblasti techniky, umění a architektury, částečně vycházející z knihy „Ulice na konci světa / Strasse am Ende der Welt“. Workshop bude probíhat ve třech blocích.

1. blok

4 přednášky / 11. 3. – 14. 3. 2019 (18 – 19.30 h)

 

1.01 Konstrukce intuice – metoda / 11. 3. 2019

O psychoplastické a fyzioplastické formě aneb o “vnější” a “vnitřní” formě věcí

1.02 Konstrukce a harmonie / 12. 3. 2019 (místnost 105)

O dokonalé formě aneb o kráse “přísného rukopisu”

1.03 Forma sleduje vědu / 13. 3. 2019 (místnost 155)

Od Aristelova nebe k uhlíku C 60

1.04 Optimalizace v přírodě a technice / 14. 3. 2019 (místnost 105)

Růst jako proces samoregulace bionických systémů

 

2. blok:

4 přednášky / 1. 4. – 4. 4. 2019 (18 – 19.30 h) 

 

2.05 Aerodynamika design – architektura / 1. 4. 2019

Mechanika proudění jako zdroj inspirace a vědeckotechnického poznání

2.06 Architektura hliníkového věku I / 2. 4. 2019

O konstrukci tuhých vzducholodí

2.07 Architektura hliníkového věku II / 3. 4. 2019

O konstrukci hangárů pro vzducholodě

2.08 Nehierarchické systémy / 4. 4. 2019

Od lamelových příhradovin ke skořepinám 

 

3. blok

3 přednášky / 23. 4. – 25. 4. 2019 (18 – 19.30 h)

 

3.09 Kit of parts / 23. 4. 2019

Aditivní konstrukce a prefabrikace

3.10 Coincidentia oppositorum / 24. 4. 2019

Splynutí protikladů aneb o užitečných proměnách drátěného kola

3.11 Tensegrity / 25. 4. 2019

Nekonvenční formy předpjatých táhlových systémů

 

Workshop v češtině bude ukončen zápočtem a studenti obdrží 2 kredity, tj. jenom zápočtem, nikoliv klasifikovaným zápočtem.

Garant workshopu: Ing. Aleš Marek, Ústav stavitelství I

Do KOSu workshop dává studijní oddělení až zpětně (studenti mají nárok kredity jen ze tří workshopů).

Přihlášky na workshop:
Zájemci se mohou hlásit u Ing. Tamary Vlasákové, sekretářky Ústavu stavitelství I  15123,  kancelář 532 nebo přímo v posluchárně před první přednáškou.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.