Zprávy

Interní grantová soutěž má své vítěze

Děkan Fakulty architektury ČVUT, na návrh výběrové komise, rozhodl o podpoře jedenácti projektů, které si rozdělí částku 1 680 000 Kč v interní soutěži FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2019. V kategorii Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů bylo podpořeno 8 projektů a v kategorii Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti byly podpořeny 3 projekty.

Soutěž, vyhlášená 10. ledna a uzavřená 11. února, podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů, inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohli žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Mezi podpořenými projekty jsou:

Skupina A: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 • Ing. arch. D. Hlaváček, Ph. D. – Design-Build Manuál
 • Ing. L. Prokopová, Ph. D. – Inovace předmětu TZB a infrastruktura sídel I, včetně zavedení metody BIM z pohledu TZB
 • Prof. Dr. Pavel Kalina, Ph. D. – Komplexní inovace výuky dějin architektury v rámci předmětů DA2, DA3, History of architecture 1/2, 3/4 (I/II, III/IV): historická architektura jako projekt
 • RNDr. Dana Kolářová – Studiujní materiál Technické osvětlení na půdorysu
 • Mgr. Martina Sedláková, M. A., Ph. D. – Smart Cities v kontextu současného myšlení
 • doc. Ing. arch. Hana Seho – Learning by doing - minimální mobilní stavba
 • MgA. Václav Šedý – Architektonická stavba a její kontext ve fotografickém odrazu 2017
 • Ing. arch. Hana Špalková – Audiovizuální výukové materiály pro předmět ZKN

 

Skupina B: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 • Mgr. Tereza Poláčková – Poválečná architektury - kriticky ohrožený druh
 • Ing. arch. BcA. Veronika Kastlová – Scéna veřejného prostoru
 • Ing. arch. Mirjana Petrik – Particicpace dětí a mládeže - inovace předmětu Nauka o stavbách III

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.