S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Zprávy

Interní grantová soutěž má své vítěze

Děkan Fakulty architektury ČVUT, na návrh výběrové komise, rozhodl o podpoře jedenácti projektů, které si rozdělí částku 1 680 000 Kč v interní soutěži FA ČVUT v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2019. V kategorii Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů bylo podpořeno 8 projektů a v kategorii Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti byly podpořeny 3 projekty.

Soutěž, vyhlášená 10. ledna a uzavřená 11. února, podporuje inovace předmětu u stávajících studijních programů, inovovaný předmět může být využíván i pro univerzitu třetího věku a jiné neziskové programy celoživotního vzdělávání. V rámci soutěže mohli žadatelé získat podporu na tvorbu nového předmětu nebo studijních materiálů.

Mezi podpořenými projekty jsou:

Skupina A: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů

 • Ing. arch. D. Hlaváček, Ph. D. – Design-Build Manuál
 • Ing. L. Prokopová, Ph. D. – Inovace předmětu TZB a infrastruktura sídel I, včetně zavedení metody BIM z pohledu TZB
 • Prof. Dr. Pavel Kalina, Ph. D. – Komplexní inovace výuky dějin architektury v rámci předmětů DA2, DA3, History of architecture 1/2, 3/4 (I/II, III/IV): historická architektura jako projekt
 • RNDr. Dana Kolářová – Studiujní materiál Technické osvětlení na půdorysu
 • Mgr. Martina Sedláková, M. A., Ph. D. – Smart Cities v kontextu současného myšlení
 • doc. Ing. arch. Hana Seho – Learning by doing - minimální mobilní stavba
 • MgA. Václav Šedý – Architektonická stavba a její kontext ve fotografickém odrazu 2017
 • Ing. arch. Hana Špalková – Audiovizuální výukové materiály pro předmět ZKN

 

Skupina B: Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

 • Mgr. Tereza Poláčková – Poválečná architektury - kriticky ohrožený druh
 • Ing. arch. BcA. Veronika Kastlová – Scéna veřejného prostoru
 • Ing. arch. Mirjana Petrik – Particicpace dětí a mládeže - inovace předmětu Nauka o stavbách III

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.