Zprávy

Vyhlášení interní soutěže v rámci Institucionálního plánu ČVUT pro rok 2019

FA ČVUT vyhlašuje vnitřní soutěž na podporu rozvojových projektů mladých týmů (RPMT) na Fakultě architektury ČVUT. Soutěž, která nahrazuje podporu v rámci FRVŠ, se vyhlašuje pro tyto tematické okruhy: Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů a Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.

Soutěž bude dotována částkou 1680 tis. Kč. Projekt musí být realizován v období od 1. 3. do 31. 12. 2019. Žadatel(é) musí o podporu žádat na předepsaném formuláři pro jednotlivého žadatele, respektive pro tým. Žádost se zasílá s podpisy žadatele, vedoucího projektu a vedoucího ústavu nebo kabinetu ve formátu PDF a word emailem na adresu soutez.ip@fa.cvut.cz, a to nejpozději do 11. 2. 2019 do 8.00 hodin.

Na individuální projekt může žadatel získat maximálně 200 tis. Kč a a na týmový projekt získá poskytne fakulta částku odpovídající počtu řešitelů a spolupřešitelů násobenou 200 tis. Kč.

Další podrobnosti a formulář žádosti najdete ke stažení v příloze.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.