S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Diplomové práce

Hostivice - Břve

Bc. Jan Šimka

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Břve tvoří ucelenou oblast v katastrálním území Hostivice, oddělenou Hostivickými rybníky. Kolem tohoto sídla se nachází potenciálně rozvojové plochy. Tématem projektu je možný rozvoj sídla s ohledem na okolní krajinu a sportovně rekreační potenciál oblasti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.