Zprávy

Vyhlásili jsme mimořádné přijímací řízení pro bakalářské studijní programy

Na základě vyhlášky děkana č. 1/2019 bude až do 30. dubna možné podat přihlášky na mimořádné přijímací řízení pro studium v bakalářských studijních programech Architektura a urbanismus a Krajinářská architektura pro akademický rok 2019/2020. Přijímací řízení bude probíhat dvoukolově, první kolo se koná ve dnech 17. do 19. června, druhé kolo od 24. do 28. června 2019.

Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je dosažení středoškolského vzdělání. Cizinci, kteří na škole chtějí studovat v češtině, musejí složit maturitu v češtině nebo slovenštině nebo předložit osvědčení o vykonání zkoušky úrovně minimálně B2.

Přihláška se podává elektronicky na adrese v termínu od 1. 4. 2019 do 30. 4. 2019 a zároveň odevzdává na studijním oddělení v místnosti 149.

Výsledky prvního kola budou neprodleně oznámeny uchazečům prostřednictvím jejich kódu přihlášky. Zároveň bude informace vyvěšena na úřední desce FA ČVUT. Termíny jsou závazné a lze je měnit pouze z důvodu nemoci (případně jiných závažných důvodů).

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny do 31. 7 . 2019 na úřední desce FA ČVUT a na webových stránkách fakulty. O přijetí uchazečů rozhoduje děkan FA ČVUT na základě pořadí uchazečů, určeného podle součtu bodů získaných v obou kolech přijímací zkoušky a doporučení závěrečné přijímací komise.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.