Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Mgr. Tomáš Hoření Samec, Ph.D.

Sociolog bydlení, v roce 2018 absolvoval doktorské studium sociologie na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v jehož rámci realizoval výzkumný pobyt na University of Vienna. Dlouhodobě působí na Sociologickém ústavu Akademie věd ČR, kde se zaměřuje na společenské normy a praktiky spojené s bydlením a jak (re)produkují společenské a politické struktury. Aktuálně se věnuje studiu aplikace možností a limitů rozvoje participativních forem bydlení v České republice. Publikoval v řadě prestižních odborných časopisů jako Urban Studies, Housing Studies, Journal of Cultural Economy nebo Housing, Theory and Society. Jako editor nebo autor se podílel například na popularizačních publikacích „Jak zajistit dostupné bydlení?“, „Pražská panelová sídliště jako místa protikladů“ nebo “Bydlení mladých v době krize”.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.