Lidé

M.A. Klára Ullmannová

doktorandka

Klára Ullmannová absolvovala bakalářské studium dějin umění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a magisterský program Kulturní dědictví a udržitelnost na Univerzitě v Uppsale. V rámci doktorského studia se zabývá architekturou druhé poloviny 20. století a její reprezentací v současných diskurzech v Česku.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.