Lidé

Klára Koldová, MSc.

doktorandka

Klára Koldová absolvovala bakalářské studium na FA ČVUT v Praze (2013) a magisterské studium na University of Bath v Anglii (2014). Poté žila v Praze a Kodani a dlouhodobě pracovala v pražském ateliéru DDAANN. Od roku 2018 se věnuje vlastním architektonickým projektům, příležitostně také architektonické žurnalistice a organizaci programů pro děti, zaměřených na poznávání a chápání architektury a měst (naposledy je to běžící projekt Průzkumník pro CAMP). Na podzim 2020 nastoupila na doktorské studium na FA ČVUT s tématem Adaptive Reuse pod vedením Dalibora Hlaváčka.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.