Diplomové práce

Dům Čtyř Múz v Praze 5, domov pro seniory

Ing. Bc. František Denk

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Čtyři múzy v názvu projektu představují čtyři druhy uměleckých profesí, které se provozují na jevišti – herectví, tanec, hudba a zpěv. Jejich společným jmenovatelem je tvůrčí činnost, která se odehrává pouze v přítomné chvíli a nezanechává po sobě žádný trvalý artefakt, kromě zážitků vepsaných do myslí a srdcí diváků. Navrhovaný projekt „Dům Čtyř Múz“ nabídne svým obyvatelům nejen domov, ale zároveň jim umožní i seberealizaci za aktivní spoluúčasti mladých kolegů. Budou mít příležitost nadále hrát, zpívat a tančit, a předávat tak své zkušenosti mladé generaci. Objekt „Dům Čtyř Múz“ sestává z několika částí, které charakterizují celou funkční a provozní strukturu konceptu kombinací bydlení pro soběstačné a imobilní umělecky orientované seniory s kulturním zázemím a veřejnými službami. Objekt zahrnuje kromě ploch pro bydlení a potřebného společenského, provozního a hygienického zázemí také víceúčelový sál se zázemím pro návštěvníky a herce, restauraci, rehabilitační zařízení, literární klub s občerstvením a relaxační venkovní plochy. Podstatou integrace navrhovaného projektu ve stávajícím fungujícím areálu sociální péče je fyzické, funkční i provozní propojení všech celků a budov.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.