Lidé

Ing. arch. Marek Blank

odborný asistent ZAN Sládek - Blank

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.