Výstava ateliérových prací

Regulační plán Praha-Strašnice

Dominika Aulická

Anotace

Návrh regulačního plánu pro novou čtvrť v Praze-Strašnicích. Mezi cíle regulačního plánu patřila transformace a humanizace ulice V Korytech, vytvoření nového parku v návaznosti na zelený pás ze vně území a nového centra místního významu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.