Lidé

Ing. Richard Železný, MSc., Ph.D.

externí pracovník

Dopravní inženýr, specialista v oblasti vztahů dopravy a urbanismu. Držitel ceny Prix Aydalot 2017, udělované mezinárodní frankofonní asociací pro nauku o regionálním plánování (ASRDLF). Absolvent magisterského studia na FD ČVUT a doktorského studia na FA ČVUT. Získal stipendium francouzské vlády, ve Francii vystudoval inženýrský institut ParisTech a doktorské studium absolvoval na Université Paris-Est. V současnosti působí jako odborný asistent na Université de Cergy-Pontoise, jako externista je pravidelně zván na ČVUT a na École des Ponts ParisTech. Svůj odborný zájem soustřeďuje na vzájemné vazby mezi systémy veřejné dopravy a urbanismem, zejména v měřítku městské čtvrti.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.