Lidé

Ing. Richard Železný, MSc., Ph.D.

externí pracovník

Vzdělání

2016 Doktorské studium, Université Paris-Est, Laboratoire Ville Mobilité Transport, Paříž, Francie
2014 Doktorské studium, ČVUT v Praze Fakulta architektury
2008 Magisterské studium, ParisTech – Ecole des ponts, Ecole des mines, Ecole polytechnique, Paříž, Francie
2005 Magisterské studium, ČVUT v Praze Fakulta dopravní
1999 Gymnázium Jírovcova, České Budějovice

Pedagogická činnost

 • Université de Cergy-Pontoise (Paříž, Francie). Odborný asistent (2017–2020), odborný asistent na poloviční pracovní úvazek (2014–2015), externista (2015–2017).
 • Université Paris-Est Marne-la-Vallée (Paříž, Francie). Odborný asistent na poloviční pracovní úvazek (2012–2013), externista (2013–2015, 2017–2018)
 • Ecole des ponts ParisTech (Paříž, Francie). Externista (2015–2016, 2017–2020)
 • České vysoké učení technické v Praze (ČVUT), Fakulta architektury. Asistent při dokt. studiu (2005–2007), externista (2008–2009, 2014–2015, 2016–2017, 2018–2020)
 • Technická univerzita v Liberci (TUL), Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická. Konzultant v rámci studentských odborných praxí (2010–2014).

Ocenění

2017 Prix Philippe Aydalot – cena za nejlepší doktorát udělovaná každoročně mezinárodní frankofonní asociací pro regionální plánování (ASRDLF)
2009 Laureát výběrového stipendia Eiffel Doctorat, přidělovaného francouzskou vládou
2009 2. cena ve veřejné architektonicko-urbanistické soutěži na téma studie pro rekonstrukci náměstí Svobody ve Znojmě. Externí spolupráce pro Atelier ZSM, Praha
2005 Pochvala děkana Fakulty dopravní ČVUT za úroveň zpracování diplomové práce, navržen na cenu profesora Vlčka

Vybrané publikace

 • Železný R. (2017), Design urbain et tramway. Recherche méthodologique autour de cinq villes moyennes françaises et tchèques (Position de thèse), Géotransports, 5, č. 9, s. 98-101.
 • Železný R. (2016), Urbanisme orienté vers le tramway. Héritage de la planification volontariste en Tchécoslovaquie et renouveau en France : retour sur quatre cas, s. 281-297, in Paysages du mouvement – Architecture des villes et des territoires XVIIIe-XXIe siècles, Paris, Editions Recherches, 352 s., ISBN 978-2-86222-091-8.
 • Železný R. (2014), Tramway-oriented development : what results in what context ? Comparative approach between France and the Czech Republic, Transportation Research Arena 2014, Paris, France.
 • Železný R. (2013), L’insertion urbaine des pôles d’échanges : outil d’un urbanisme ‘orienté vers le rail’ ? Géotransports, 1, č. 1-2, s. 77-90.
 • Šmída J., Železný R., Besta M. (2013), Urbanismus podporující roli tramvajové dopravy. Analýza funkčního využití území a pěší dostupnosti zastávek, GIS Ostrava 2013 Geoinformatika pro společnost, Ostrava, ČR.
 • Železný R. (2013), Le tramway et le piéton au coeur des quartiers résidentiels d’aujourd’hui : pouvons-nous en tirer des enseignements du passé ? Un contexte de comparaison francotchèque, colloque Enjeux interdisciplinaires émergents pour comprendre, projeter et fabriquer la ville de demain, LABEX Futurs Urbains, Université Paris-Est, France.
 • Železný R. (2012), La prise en compte d’un urbanisme orienté vers le tramway dans différents contextes : une approche comparative franco-tchèque, 11ème séminaire francophone est-ouest de socio-économie des transports, Transport, Energie, Localisations, Karlsruher Institut für Technologie, Allemagne.
 • Železný R. (2011), Urbanisme orienté vers le tramway : un regard rétrospectif peut-il apporter des enseignements ? Notion sur les politiques volontaristes à l’époque de l’économie planifiée en Europe centrale, journées d’études Infrastructures de transport et transformations des villes et du territoire XVIIème – XXIème siècles, IPRAUS – AUSSER, ENSA de Paris-Belleville, France.
 • Železný R. (2010), Le pôle d’échanges en tant qu’outil d’un urbanisme orienté vers le rail ?, Transport et développement des territoires, colloque du Comité National Français de Géographie – Commission Géographie des Transports, Université du Havre, France.
 • Železný R. (2007), Tramvajové novinky v Dublinu kontrastují s tradicí zdejších autobusů, DPKontakt, 12, č. 6, s. 14-16.
 • Železný R. (2007), Moderní metody preference MHD jsou významnou funkcí rozvoje měst, konference Od koněspřežné železnice k vysokorychlostním dopravním systémům, ČVUT v Praze Fakulta dopravní, ČR.
 • Železný R. (2006), Moderní podoby preference MHD, Doprava, 48, č. 5, s. 8-12.
 • Železný R. (2006), Opatření ke zlepšení podmínek provozu městské dopravy v centrální části Liberce. II. část: Řešení projektu dle zadání Magistrátu města, DP-Kontakt, 11, č. 5, s. 16-19.
 • Železný R. (2006), Opatření ke zlepšení podmínek provozu městské dopravy v centrální části Liberce. I. část: Význam kvalitní veřejné dopravy pro život měst. Strategie a konkrétní podoby preference MHD, DP-Kontakt, 11, č. 4, s. 26-31.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.