Lidé

Ing. arch. Pavel Fuchs

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Vystudoval FA ČVUT a Institut ekonomických studií FSV UK. Od října 2021 pracuje na disertační práci Soužití generací a změny venkovské zástavby v důsledku proměny životního stylu. Pracuje na projektu Bydlení ve stodole, připravuje rozhovory se zajímavými lidmi z fakulty. Dlouhodobě vytváří obsah pro Centrum architektury a městského plánování IPR Praha.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.