Lidé

Ing. Bedřiška Vaňková

Vzdělání + doplňující charakteristika

 • 1977 - ČVUT FSv obor Pozemní stavby
 • 1971 - SVVŠ (Gymnasium) Poděbrady

 

 • další doplňující charakteristika
 • ·  Nikdy nebyla soudně trestána!
 • ·  Nikdy nespolupracovala s STB (možnost doložení negativního osvědčení o lustraci)!
 • ·  Nikdy nebyla členkou KSČ ani jiné totalitní nebo později zakázané organizace!

Zaměstnání + zájmově odborná činnost :

 

       2003 - FA ČVUT Ústav stavitelství I. - odborný asistent – trvá doposud                

 • paralelně: nezávislý autorizovaný inženýr ČKAIT č. 0000304
 • 2000-2003 -  AED project – projektant             
 • 1992-2000 -  OSVČ - Atelier W4-hlavní inženýr
 • 1977-1992 -  KPÚ Praha – projektant

 

 • ·  od 1990 ... člen Svazu stavebních inženýrů - nyní od r. 2015 předseda op ČSSI - Praha
 • ·  od 1993 ... Autorizovaný inženýr v oboru Pozemní stavby č. 0000304 = člen ČKAIT
 • ·  od 2005 ... Člen zkušební komise ČKAIT pro autorizaci v oboru Pozemní stavby
 • ·  od 2007 ... Tajemník autorizační komise pro Autorizované inspektory

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.