Závěrečné práce

Dostupné bývanie Uppercross Křižíkova

Jacová Mária

Architektura a urbanismus, Bakalářská práce

Anotace

Bakalárska práca sa zaoberá prielukou v Karlíne, Praha 8. Navrhnutá polyfunkčný objekt uzatvára priestor prieluky a vytvára kompaktnú blokovú zástavbu, ktorá svojím charakterom ponúka celkove kvalitné mestské prostredie. Pô dorysný tvar navrhnutej stavby rešpektuje blokovú štruktúru jestvujúcej zástavby a výškovo je zosúladená s objektami jestvujúcej zástavby. Novostavba je navrhnutá pre hlavnú funkciu bývania s podstavanou občianskou vybavenosťou v 1.NP kaviarne a kancelárskeho priestoru. V objekte je navrhnutých 20 bytových jednotiek kategórie 1+kk, 2+kk, 3+kk vrátane hromadného podzemného parkovania či spoločných pobytových plôch určenýmm residentom bytového domu. Práca reaguje na súčasné potreby a núdzu mestkých bytov v meste Praha.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.