Lidé

MgA. Zorka Krejčí

odborná asistentka

Sochařka a pedagožka na Fakultě architektury ČVUT, kde vyučuje kresbu a modelování.

Absolventka Ateliéru sochařství u prof. Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký