S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Lidé

MgA. Zorka Krejčí

odborná asistentka

Sochařka a pedagožka na Fakultě architektury ČVUT, kde vyučuje kresbu a modelování.

Absolventka Ateliéru sochařství u prof. Kurta Gebauera na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a programu fotografie na École Superieure des Beaux arts v Marseille.

 

 

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.