S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

MgA. Zorka Krejčí

odborná asistentka

Předměty

511VT4 Výtvarná tvorba IV
511VT4K Výtvarná tvorba IV

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.