S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D.

Akademická malířka, pedagožka Ústavu výtvarné tvorby. Zúčastnila se více než 50 skupinových výstav v ČR, Polsku, Německu, Kanadě, Belgii, Rakousku, Itálii, Francii a na Slovensku. Vystavovala na několika mezinárodních bienále kresby v ČR a v Polsku, účastnila se mezinárodních plenérů v Polsku.

Je zastoupena v mnoha sbírkách doma i v zahraničí (Galerie výtvarného umění v Ostravě; Museum of Contemporary Graphic Art, Fredrikstad, Norsko; Artotéka města Plzně; Diecézní muzeum v Řezně, Německo; Farní úřad sv. Wolfganga v Řezně, Německo; Nadace Alexandra von Humboldta, Bonn, Německo; Galeria Sztuki Wspolczesnej, Olkusz, Polsko; Památník národního písemnictví – Kabinet ex libris v Chrudimi).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.