Ve dnech 11. až 14. 11. 2018 dojde z důvodu stavebních prací k celkové odstávce informačního systému ČVUT v Praze. Aktuální informace na www.cvut.cz/odstavka.

Lidé

Akad. mal. Gabriela Nováková, Ph.D.

Akademická malířka, pedagožka Ústavu výtvarné tvorby. Zúčastnila se více než 50 skupinových výstav v ČR, Polsku, Německu, Kanadě, Belgii, Rakousku, Itálii, Francii a na Slovensku. Vystavovala na několika mezinárodních bienále kresby v ČR a v Polsku, účastnila se mezinárodních plenérů v Polsku.

Je zastoupena v mnoha sbírkách doma i v zahraničí (Galerie výtvarného umění v Ostravě; Museum of Contemporary Graphic Art, Fredrikstad, Norsko; Artotéka města Plzně; Diecézní muzeum v Řezně, Německo; Farní úřad sv. Wolfganga v Řezně, Německo; Nadace Alexandra von Humboldta, Bonn, Německo; Galeria Sztuki Wspolczesnej, Olkusz, Polsko; Památník národního písemnictví – Kabinet ex libris v Chrudimi).

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.