Lidé

Mgr. Magdaléna Waageová

Vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor Anglický jazyk, literatura a výtvarná výchova, dějiny umění. Od roku 1994 působila jako učitelka angličtiny na jazykových i státních školách, od roku 2005 je lektorkou angličtiny Kabinetu jazyků FA.

Těžištěm jejího odborného zájmu jsou moderní metodické nástroje a postupy v didaktice cizích jazyků. Účastnila se řady metodických seminářů, věnovaných této problematice, za velmi podstatný považuje kurs Kritické myšlení – RWCT, přinášející nový pohled na roli lektora jako koordinátora aktivit na semináři. V rámci programu Erasmus – staff training absolvovala stáž na Technické univerzitě v Helsinkách. Od roku 2010 pracuje na přípravě materiálů pro kurz odborného jazyka oboru design.

Vedle anglického jazyka se věnuje i vlastní výtvarné činnosti, od roku 1996 převážně v oblasti keramické tvorby. V roce 1999 s kolegyní B. Vávrovou založily výtvarnou keramickou dílnu, kde vedou kursy pro děti, mládež i dospělé. Působení na FA jí dává možnost nabídnout budoucím architektům a designérům propojení jazykových a výtvarných znalostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: PhDr. Kateřina Valentová