Lidé

doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.

vedoucí Ústavu modelového projektování

Dana Matějovská

1982

 

absolvent Fakulty architektury ČVUT v Praze

 

 

1982 – 92

Sportprojekt Praha

projektant

 

 

1993

spolupráce s ateliérem

AA Lábus

 

 

1994 -

samostatné studio

Atelier FM

počítačové 3D modely, vizualizace, zákresy do fotografií, animace, webová prezentace, počítačová grafika

 

Klienti:

ADNS architekti, ARCHON, s.r.o,

Ateliér M, Bílek Associates,

Dům a město, Glenn architekti,

Kennedy/Jenks Consultants, San Francisco, Obranský architekt,

R.U.A., Studio MAD, UPP……….

2003-2020

Člen České komory architektů

 

 

2006 – 2014

2014 -

 

vedoucí Kabinetu modelového projektování

vedoucí Ústavu modelového projektování

 FA ČVUT- MOLAB

Aktivity Molabu 2006-2012:

změna obsahu výuky na FA ČVUT, Workshop s FTVS UK – Praha Před a Po olympijských hrách a jeho výsledky v ateliérových pracích studentů, účast na 10.salonu OA v Belvederu, výuka počítačových programů – letní škola softwarů, příprava a realizace experimentálního ateliéru, realizace laboratoře DESK-CAVE (virtuální realita),  od roku 2009 vydávání časopisu MOLAB – Visual Design – práce student Erasmus – vize mladých architektů formou komiksů, spolupráce s ETH Zurich na společném ateliérovém projektu pomocí nových komunikačních systémů

změna výuky CAD – BIM softwary od 1.ročníku 2014

scripting – parametrický design –součást výuky CAD

počítačová grafika a virtuální realita 2018

Modul počítačového navrhování na FA ČVUT

Předměty: Počítačové navrhováni I.,II.,a III. 2019

2006-

Člen kolégia děkana FA ČVUT

 

2009-2010

Externí spolupráce s Univerzitou Hradec Králové

Výuka 3d počítačových programů, zavedení nového předmětu

2017-

Externí spolupráce s UMPRUM

Výuka CAD, zavedení nového předmětu

2008-2010

2011-2014

2017-2019

2020-

Člen akademického senátu FA ČVUT

 

2008-2011

2012-2014

Člen Rady vysokých škol

Místopředsedkyně Komise pro umělecké školy

2010-2014

Člen výboru FRVŠ a hodnotitel FRVŠ

 

2007, 2008, 2009,2010, 2011

Spoluautor, organizátor a sekretář veřejné studentské architektonické soutěže REVIT OPEN

 

2014-2016

2017-2019

2020-

Člen akademického senátu  ČVUT

 

 

Místopřesedkyně AS ČVUT

 

2011-

Hodnotitel SGS na ČVUT

 

2011-2014

Člen rady eCAADe (Education and Research of Computer Aided Architectural Design in Europe)

 

2012

organizátor 30.mezinárodní konference eCAADe v Praze na ČVUT

 

2008-2015

Člen skupiny uměleckých škol – příprava registru uměleckých škol

 

 

 

Pilotní projekt hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty

2012-

Registr uměleckých výstupů pro MŠMT garant segmentu architektura

 

 

2015

Absolvent doktorského studia na FA ČVUT

Doktorská práce na téma:

Výuka CAD

2019-

Člen rady Univerzitní ZŠ a mateřské školy Lvíčata

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.