Lidé

prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.

Autoři
Vorel, I. - Kupka, J. - Vorlová, J. - Hronovská, K. - Vyhnálek, V. - Sklenička, P., - Pospíšil, F.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Rok
2009
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Studie vyhodnocení krajinného rázu dle §12 zákona 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, na území Jihočeského kraje obsahuje vymezení oblastí krajinného rázu a jejich charakteristiky jako součást ÚAP kraje, stanovení ochranných opatření významných znaků jednotlivých krajinných charakteristik jako podklad k preventivnímu hodnocení krajinného rázu, vymezení území se zvýšenou ochranou krajinného rázu, krajinářské vyhodnocení území dle Muranského - Naumana a vymezení území se shodným krajinným typem. Materiál je vypracován ve vazbě na ZÚR Jihočeského kraje, slouží ke koordinaci ÚAP pro ORP a navazuje na požadavky implementace EÚK.
Autoři
Vorel, I. - Sklenička, P.
Publikováno v
[Certified Methodology (for RIV)] 2009.
Rok
2009
Podkategorie
Uplatněná certifikovaná metodika (do RIV)
Anotace
Metodický návod k vyhodnocení možností umístění větrných a fotovoltaických elektráren z hlediska ochrany přírody a krajiny.
Autoři
Vorel, I. - Kupka, J. - Bukáček, R. - Sklenička, P. - Vorlová, J. - Culek, M. - Bukáčková, P. - Hronovská, K. - Rusňák, J., - Pala, P.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2009.
Rok
2009
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Těžištěm hodnocení krajinného rázu části území Středočeského kraje je vymezení a charakteristika oblastí krajinného rázu (údaje pro ÚAP) vč. ochranných opatření (preventivní hodnocení v regionálním měřítku), charakteristických krajinných prostorů a území zvýšené ochrany krajinného rázu . Dalším cílem práce je posouzení přírodních parků vč. návrhů na úpravu jejich hranic, příp. vyhlášení nových PPa.
Autoři
Sklenička, P. - Šálek, M.
Publikováno v
Landscape Ecology. 2008, 23(3), 299-311. ISSN 0921-2973.
Rok
2008
Podkategorie
Článek
Anotace
The study provides arguments for intervention aimed at reducing the huge differences between the levels of land-ownership and the land-use fragmentation.
Autoři
Vorel, I. - Kupka, J. - Vorlová, J. - Hronovská, K. - Bukáček, R. - Bukáčková, P., - Sklenička, P.
Publikováno v
[Specialized Map with Expert Content] 2008.
Rok
2008
Podkategorie
Specializovaná mapa s odborným obsahem (do RIV)
Anotace
Těžištěm hodnocení krajinného rázu části území Středočeského kraje je vymezení a charakteristika oblastí krajinného rázu (údaje pro ÚAP) vč. ochranných opatření (preventivní hodnocení v regionálním měřítku), charakteristických krajinných prostorů a území zvýšené ochrany krajinného rázu . Dalším cílem práce je posouzení přírodních parků vč. návrhů na úpravu jejich hranic, příp. vyhlášení nových PPa.
Autoři
Vorel, I. ed. - Sklenička, P. ed.
Publikováno v
Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta architektury, 1999. ISBN 80-01-01979-9.
Rok
1999
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Anotace
Péče o krajinný ráz, cíle a metody

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.