Lidé

Mgr. Filip Šenk, Ph.D.

Předměty

518NSKI, 518NSKIK Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.