Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)

Přednášky jsou veřejně přístupné.

Interpretace architektury a designu je neoddělitelná od otázky smyslu architektury samotné. Nejdříve je nutné pochopit či vytvořit smysl díla, navrhnout koncept, poté ho dokázat formulovat, interpretovat a prezentovat. Tyto znalosti a dovednosti mohou sloužit jako východiska architektonického navrhování, jako jeho přímá součást i jako nástroje jeho interpretace a prezentace. Jejich předmětem není jen architektura, ale také architektonického myšlení jako takové. Pod pojmem architektura je zde přitom chápáno komplexní vystavěné prostředí včetně krajinné tvorby.

Operační platformu architektury (její interpretace či prezentace) rozšiřují formáty přesahující rámec hlavních nástrojů samotného navrhování a realizace stavby, mezi které patří například kritický text, výtvarný koncept, publikace, výstava, živá prezentace, fotografie, film, nové komunikační technologie apod. Tyto platformy současně mohou mít nejen interpretační, ale také formativní roli.

 

Související předměty

518NS1, 518NS1DB, 518NS1KB Nauka o stavbách I
518NS2A, 518NS2K Nauka o stavbách II - BYDLENÍ
518NS3B, 518NS3K, 518NS3D Nauka o stavbách III
518NS4, 518NS4K Nauka o stavbách IV
518NS6N Nauka o stavbách VI
518NS7 Nauka o stavbách VII

Za obsah této stránky zodpovídá: RNDr. Jiří Šrubař, Ph.D.