S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT přerušena až do 1. 11. 2020.

Nauka o stavbách V (Koncept a interpretace)

V KOSu se přihlašujte do 518NSKI Nauka o stavbách V! V rozvrhu označeno jako NS KI Koncept a interpretace (5.semestr, výuka ve středu). .

Interpretace architektury a designu je neoddělitelná od otázky smyslu architektury samotné. Nejdříve je nutné pochopit či vytvořit smysl díla, navrhnout koncept, poté ho dokázat formulovat, interpretovat a prezentovat. Tyto znalosti a dovednosti mohou sloužit jako východiska architektonického navrhování, jako jeho přímá součást i jako nástroje jeho interpretace a prezentace. Jejich předmětem není jen architektura, ale také architektonického myšlení jako takové. Pod pojmem architektura je zde přitom chápáno komplexní vystavěné prostředí včetně krajinné tvorby.

Operační platformu architektury (její interpretace či prezentace) rozšiřují formáty přesahující rámec hlavních nástrojů samotného navrhování a realizace stavby, mezi které patří například kritický text, výtvarný koncept, publikace, výstava, živá prezentace, fotografie, film, nové komunikační technologie apod. Tyto platformy současně mohou mít nejen interpretační, ale také formativní roli.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková