Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dana Matějovská, Ph.D.