Lidé

Ing. arch. Michal Kuzemenský

Autoři
Kuzemenský, M. ed.
Publikováno v
Praha: Prostor - architektura, interiér, design, 2013. ISSN 1213-7871. ISBN 978-80-87064-13-9.
Rok
2013
Podkategorie
Kniha - sborník kapitol
Související lidé
Anotace
Kniha informuje odbornou i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k úvahám o jeho směřování a veřejné diskusi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík