Publikace

Česká architektura 2011-2012

Ing. arch. Michal Kuzemenský

Kniha informuje odbornou i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k úvahám o jeho směřování a veřejné diskusi.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.