Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

M.A. Henrieta Nezpěváková, Ph.D.

Autoři
Nezpěváková, H.
Publikováno v
Ústí nad Labem: Defense date 2019-05-30. PhD Thesis. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Fakulta umění a designu.
Rok
2019
Podkategorie
Doktorská práce (Ph.D.)
Anotace
Projekt je orientován na výzkum oblasti tvorby produktového designu v České republice z hlediska vlivu ekonomického, hospodářského a regionálního prostředí. • Jak ovlivňuje politická a ekonomická situace tvorbu designu? • Průzkum na základě vybraných skutečných firem. • Konfrontace vlivů doby na produktový design – vliv na produkty, designérská studia, reflexe firem na toto období ve vztahu k vývoji nových produktů, či reformy produkce. Práce je rozdělená do časových úseků, podle historických významných předělů: • Poválečné období – rok 1945 a následujících 40-tých, socialistický realizmus • Design v 50 – 60. letech „v socialistickém táboře“ • Období normalizace (1968-1989) • Produktový design po roku 1989 • Design v podmínkách konzumní společnosti - současná globální situace Výzkum. Zhodnocení jednotlivých významných časových úseků. Vliv na produkty, reflexe firem na toto období ve vztahu k vývoji nových produktů, či reformy produkce. Každý časový úsek zkoumaný na základě: • Obecné situace v ČR Hodnocení stávající politické a hospodářské situace v ČR • Interní situace v konkrétních firmách Vytipovala jsem několik firem, jejichž společným znakem je vznik originálního designu, jako zástupců produktového designu v ČR. Fakta, jsem získala osobním průzkumem v jednotlivých uvedených firmách, rozhovory s vedením společnosti. Pro výzkum jsem zpracovala tyto firmy: ETA – 1943, Výrobce domácích spotřebičů BOTAS – 1949, Výrobce obuvi ELTON (PRIM) – 1949, Výrobce náramkových hodinek PRIM TONET – 1861, TON – 1953, Výrobce nábytku Český porcelán – 1864, Výrobce porcelánu • Zhodnocení období na základě výzkumu z pohledu designu Srovnání vývoje produkce ve zkoumaných firmách v jednotlivých obdobích Zobecnění na základě kontextu vývoje v jednotlivých firmách Závěr Srovnání jednotlivých historických obdob
Autoři
Bébarová, A. - Nezpěváková, H.
Publikováno v
Praha: CTU FA. Faculty Payments, 2017. ISBN 9788001063750.
Rok
2017
Podkategorie
Vysokoškolské skriptum
Anotace
Skripta jsou koncipována jako podpůrný teoretický dokument potřebný k výuce předmětu Základy designu na ÚPD FA ČVUT. Prostřednictvím mnoha obrazových příloh jsou ilustrovány základní štukatérské postupy, které mohou být mimo jiné použity i pro výrobu porcelánových produktů.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel