Lidé

M.A. Henrieta Nezpěváková, Ph.D.

zástupce vedoucího Ústavu designu, členka Akademického senátu FA ČVUT

Designérka a pedagožka na Ústavu designu na Fakultě architektury ČVUT. Na FA ČVUT působí od roku 2012 ve vertikálním ateliéru Fišer–Nezpěváková a od 2016 také v ateliéru prvního ročníku Základy designu, jejíchž studenti každoročně získávají řadu významných ocenění v prestižních mezinárodních soutěžích. Od roku 2016 je ve funkci zástupce vedoucího Ústavu designu. Věnuje se také grantové činnosti a PR Ústavu designu. Od roku 2022 je členkou Akademického senátu FA a Rady RUV v segmentu Design. Realizuje vlastní workshopy, kurátorské projekty i designérské prezentace z oblasti produktového a interiérového designu. Je členkou hodnotících komisí a porotkyní designérských soutěží. Zajímá se o eko-design a nové materiály.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. ak. soch. Marian Karel