Lidé

Ing. arch. Marek Tichý

Autoři
Tichý, M. - Sedláková, R., - Jolana Tothova, J.T.
Publikováno v
Praha: ARGO, 2020. ISBN 978-80-257-2855-0.
Rok
2020
Podkategorie
Kniha
Související lidé
Anotace
Volmanova vila je fenomenálním příkladem české meziválečné architektury a ztělesňuje společenské ambice první československé republiky podepřené její ekonomickou silou. Tato výpravná monografie představuje architekturu vily, je sondou do české moderní historie i svědectvím o proměnách naší společnosti po roce 1948. Je také dokladem více než patnáctiletého úsilí spojeného s obnovou a rekonstrukcí vily. Kromě podrobného popisu stavby jsou zde představeny dodnes neuveřejněné dobové plány a fotografie doprovázené historickými komentáři a vysvětlením technik použitých při rekonstrukci objektu. Důležitou součástí jsou kapitoly věnované autorům vily, době jejího vzniku i dílu významného českého podnikatele Josefa Volmana, který vybudoval strojírenský závod s legendární českou značkou obráběcích strojů a zásadně ovlivnil současnou tvář města Čelákovice. Stranou netůstávají ani osudy jeho rodiny, jež byly stejně pohnuté jako osud samotného domu.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Stavitel. 2019, 5(5), 40-41. ISSN 1210-4825.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Původně supermoderní ojedinělé funkcionalistické stavby si projektový tým Ing. Davida Vlasáka považuje. Stejně jako u každé jiné rekonstrukce památkově chráněného objektu i v Bubenské 1 dostali stavbaři za úkol zachránit to, co se dá, sanovat poškozené konstrukce, zateplit je, upravit dispozice a nahradit původní rozvody médií i technologií tak, aby se vybydlený objekt mohl vrátit do plnohodnotného života.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Stavitel. 2019, 2019(2), ISSN 1210-4825.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Secesní dům v čele Národní třídy nikdy nebyl výrazně přestavěn, v tomto ohledu reprezentuje téměř unikátní stavební útvar Pražské památkové rezervace – podobně autenticky zachovaných staveb se zde vyskytuje poměrně málo. Jeho vnější vzhled je až na parter rekonstruován do původní podoby, velká pozornost byla věnována mimo jiné okenním výplním a kovovým prvkům na mřížích a balkonech. Obnoven byl také původní secesní střešní skleník.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Zakládání. 2019, 32(1), 14-21. ISSN 1212-1711.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. S celkovou výměrou téměř 35 tis. m² svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně jako ukázka moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky. V současné době probíhající rekonstrukci a přestavbu budovy Elektrických podniků lze s jistotou označit za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. Cílem projektu je prezentovat charakteristické části budovy v jejich autentické obnovené podobě a celý objekt pak jako moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu, poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci. Jednu z nejnáročnějších částí rekonstrukce představovala sanace základových konstrukcí – patek z hlinitanových betonů. Průlomovou činnost z hlediska památkové péče pak představuje zejména kompletní výměna obvodového pláště s charakteristickým keramickým obkladem a související výměna otvorových výplní. Investorem rekonstrukce je skupina CPI Property Group.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Zakládání. 2019, 2019(1), 14-16. ISSN 1212-1711.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Palác Elektrických podniků patří mezi největší a nejvýznamnější památky meziválečné funkcionalistické architektury na území dnešní ČR. S celkovou výměrou téměř 35 tis. m2 svého času platila za největší administrativní budovu v Praze a současně jako ukázka moderních stavitelských postupů a technologií. Jako taková odrážela společenskou úroveň i ambici naší první republiky. V současné době probíhající rekonstrukci a přestavbu budovy Elektrických podniků lze s jistotou označit za jednu z největších a technicky nejnáročnějších rekonstrukcí památkově chráněného objektu na území Prahy. Cílem projektu je prezentovat charakteristické části budovy v jejich autentické obnovené podobě a celý objekt pak jako moderní, i dnes plně funkční administrativní budovu, poskytující nadstandardní inspirativní prostory nejen pro práci. Jednu z nejnáročnějších částí rekonstrukce představovala sanace základových konstrukcí – patek z hlinitanových betonů. Průlomovou činnost z hlediska památkové péče pak představuje zejména kompletní výměna obvodového pláště s charakteristickým keramickým obkladem a související výměna otvorových výplní. Investorem rekonstrukce je skupina CPI Property Group.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Stavba. 2019, 27(4), 52-55. ISSN 1210-9568.
Rok
2019
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Sportovní areál VISTA je ukrytý v lesích motolského údolí. Tenisový klub, které byl založen už v roce 1966, je výjimečný nejen svou historií a významem pro český tenis, ale především neuvěřitelnou přírodní kulisou. Sportoviště nenásilně kopírují morfologii terénu přilehlých lesů a prostupují do volných prostorů mezi nimi. První etapou revitalizace areálu je nová velká tenisová hala. Zahrnuje tři velké kurty s výrazně modrým povrchem odpovídající parametrům mezinárodních soutěží, provozní zázemí, šatny a tribuny se sky boxem. Velké měřítko stavby vyvažuje hlavní konstrukční materiál, kterým je dřevo. to se objevuje i na plochách stěn v podobě akustických panelů a perforací, kde je doplňováno temně šedými tóny pomocných ocelových prvků a obkladových panelů. Místo pro halu bylo v areálu voleno tak, aby se pohledově co nejméně uplatňovala. Byla usazena do jižního cípu obklopeného lesy, pod svah, který ji opticky kryje.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Stavitel. 2018, 25(4), 24-27. ISSN 1210-4825.
Rok
2018
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Hlavní motivací pro rekonstrukci pražského Divadla Na zábradlí byla skutečnost, že se muselo vzdát svého foyer, jehož prostor patří sousednímu Pachtovu paláci. Autoři projektu tedy řešili složité dispoziční a provozní otázky – přitom však chtěli, aby vznikl důstojný divadelní prostor. Rozhodli se zastřešit dvůr historického domu a vytvořit tak dvoranu, kde vyniká především krása staré architektury. Skleněná střecha se ve večerních hodinách stává pátou fasádou, zrcadlem odrážejícím život divadla.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Můj dům. 2017, 7(10), 46-52. ISSN 1210-7654.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
Holandsko je mimo jiné známé tím, že lidé hodně žijí venku, v oknech nemají záclony a všude je vidět. Také majitelé nového domu v jedné z pražských čtvrtí, česko-holandský manželský pár, si přáli domov plný světla a volných průhledů.
Autoři
Tichý, M.
Publikováno v
Můj dům. 2017, 7(10), 70-72. ISSN 1210-7654.
Rok
2017
Podkategorie
Článek
Související lidé
Anotace
30. června 2017 se po mnoha letech otevřela veřejnosti vila Jana Wericha na pražské Kampě. Multižánrové centrum Nadace Jana a Medy Mládkových kromě jejího nejslavnějšího obyvatele připomene i historii Kampy a další významné fenomény pražských kulturních dějin.
Autoři
Tichý, M. - Vinšová, H.
Publikováno v
Stavitel. 2017, 2017(5), 11-13. ISSN 1210-4825.
Rok
2017
Podkategorie
Článek

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.