Lidé

MgA. Jan Fabián, Ph.D.

odborný asistent

Konceptuální umělec, architekt a stavitel, který uvažuje o prostoru a o hmotách v prostoru – jak v abstraktní rovině, tak s ohledem na život v nich. Od roku 2014 působí jako odborný asistent Ústavu výtvarné tvorby na FA v oboru prostorová tvorba. Od roku 2007 navrhuje a realizuje projekty na pomezí architektury a designu ve spojení s konkrétním místem a povahou zadání. Magisterské studium absolvoval v ateliéru Sklo v architektuře pod vedením prof. Mariana Karla.

Dobře už bylo (performance, DVD projekce 9.20 min., Praha-Pankrác, 2008). Performance parfrázující vztahy městských–lidských měřítek, hodnot a nutností, vnímaných v procesu přeměny urbánního prostoru. 2009. Foto Markéta Kinterová.
Poustevna Kohoutkov. Kousek od obce Kohoutov vyrostla nečekaná stavba. Výtvarník Jan Fabián ji nazývá věží či poustevnou, možná je ale branou do časoprostoru nekonečnosti. 2011. Foto Markéta Kinterová.
Ráno se podívat z okna. Instalace v prostoru Galerie Proluka v Praze-Vršovicích. Abstraktní prostorová kompozice vypovídající o charakteru konkrétního místa. 2014 . Foto Hynek Alt.
Fčela. Instalací se stal celý objekt galerie Sam 83 v České Bříze, jenž byl ideově přehodnocen ve smyslu parafrází vztahu kulturního prostoru a jeho dosažitelnosti nejen odbornou veřejností. 2015. Foto Markéta Kinterová.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký