Lidé

Mgr. MgA. Radek Macke

Odborný asistent

Pedagog Ústavu výtvarné tvorby FA. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, kde vystudoval malbu a konceptuální umění u Jiřího Davida a Veroniky Bromové. Účastník mnoha kolektivních a samostatných výstav doma i v zahraničí. Věnuje se instalacím, objektům a konceptuální malbě. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Internetová Generace! a umělecké skupiny Reprezentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Ivan Vosecký