S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Mgr. MgA. Radek Macke

Pedagog Ústavu výtvarné tvorby FA. Absolvent Akademie výtvarných umění v Praze, kde vystudoval malbu a konceptuální umění u Jiřího Davida a Veroniky Bromové. Účastník mnoha kolektivních a samostatných výstav doma i v zahraničí. Věnuje se instalacím, objektům a konceptuální malbě. Je spoluzakladatelem umělecké skupiny Internetová Generace! a umělecké skupiny Reprezentace.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.