Diplomové práce

Mateřská škola na sídlišti Invalidovna

Bc. Miloš Hlaváček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie novostavby mateřské školy na vybraném místě na sídlišti Invalidovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.