Závěrečné práce

Mateřská škola na sídlišti Invalidovna

Bc. Miloš Hlaváček

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Studie novostavby mateřské školy na vybraném místě na sídlišti Invalidovna.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.