Lidé

Ing. arch. Jiří Poláček

odborný asistent ateliéru Seho

Autoři
Poláček, J.
Publikováno v
In: Metodika zadávání územních plánů - Analýzy vybraných témat. Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2015. p. 88-99. Metodika zadávání územních plánů. vol. 4. ISBN 978-80-01-05705-6.
Rok
2015
Podkategorie
Kapitola v knize
Související lidé
Anotace
Nesoulad jednotlivých částí zástavby - setkání různých rozměrů, směrů, principů i funkcí – charakter „urbánní koláže“. Tyto konfliktní rozhraní často prozrazují hlubší principiální pochybení, jež se právě na rozhraní tak jasně projeví. Práce se soustředí na konfliktní rozhraní, a zároveň na (nevhodnou) zástavbu, která tato rozhraní vytvořila. Jsou představeny příklady s Čech včetně jejich zobrazení v územně plánovací dokumentaci. V českém prostředí jde mimo jiné o setkání monotónní rozvolněné panelové zástavby a historické zástavby. Nebo jinde tam, kde sídliště pohltila stávající zástavbu. Místa na předložených příkladech neodpovídají obytné kvalitě nebo hodnotě místa. Obdobné případy bezohledných přestaveb či dostaveb se svými důsledky, které vytváří tato „rozhraní“, najdeme v mnoha českých městech. Vzhledem k malému rozměru historických center u menších měst a velké ploše nevhodných dostaveb jsou o to problémy citelnější a celé město zásadně ovlivňující. V mnoha případech je možné zničení historických měst a nahrazení jejich původní zástavby ve velkém rozsahu panelovými sídlišti označit jako přírodní katastrofu – následky přírodních katastrof nelze jinak než napravovat. Na příkladech z historie lze nalézt odvahu k řešení a provedení změn. Ideální je maximálně využít situace při dožití stávající zástavby a již v předstihu mít připravenou vizi přeměny.
Autoři
Poláček, J.
Publikováno v
[Research Report] Praha: Fakulta architektury ČVUT, 2014.
Rok
2014
Podkategorie
Výzkumná zpráva
Související lidé
Anotace
Práce se soustředí na konfliktní rozhraní, a zároveň na (nevhodnou) zástavbu, která tato rozhraní vytvořila. Jsou představeny příklady z Čech včetně jejich zobrazení v územně plánovací dokumentaci. Nesoulad jednotlivých částí zástavby - setkání různých rozměrů, směrů, principů i funkcí – charakter „urbánní koláže“. Tyto konfliktní rozhraní často prozrazují hlubší principiální pochybení, jež se právě na rozhraní tak jasně projeví.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.