Lidé

Ing. arch. Michal Juha

VEDOUCÍ ATELIÉRU JUHA - NAVRÁTIL - TUČEK a garant předmětu Nauka o stavbách VI

ODBORNÁ ČINNOST

od r. 1990                DOMY s.r.o., Praha

1986 - 1990             Zdravoprojekt Praha

PEDAGOGICKÁ ČINNOST

od r. 2018               FA ČVUT, pedagog a garant předmětu NS V

2015 - 2018             FA ČVUT, externí pedagog - zdravotnické stavby

1995 - 1999             FA ČVUT, odborný asistent

PUBLIKACE

2009   Zdravotnické stavby, skripta FA ČVUT, společně s doc. Ing. arch. Karlem Fořtlem, CSc.

VYBRANÉ REALIZACE

2022   Pavilon radiační terapie v Ústřední vojenské nemocnici v Praze

2014   Oblastní nemocnice Kladno – rekonstrukce a dostavba nemocnice, spoluautor J. Topinka

2012   Oblastní nemocnice Mladá Boleslav – interní pavilon, spoluautor J. Topinka

2011   Výukové pavilony 2. LF UK – Univerzita Karlova v Praze, 2. Lékařská fakulta, spoluautor J. Topinka

2010   Fakultní nemocnice v Motole – rekonstrukce Dětské fakultní nemocnice, spoluautor J. Topinka

2008   Fakultní nemocnice Hradec Králové, pavilon Emergency, spoluautor J. Topinka

2005   Výukové centrum Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v areálu FNHK, spoluautor J. Topinka

2004   Fakultní nemocnice Hradec Králové – pavilon interních oborů, spoluautoři J. Topinka, J. Líman

2003   Dostavba Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spoluautoři J. Topinka, J. Líman

1997   Centrum dětské onkologie v areálu Fakultní nemocnice Motol, spoluautoři J. Topinka, J. Líman

1996   Ústavní lékárna Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spoluautoři J. Topinka, J. Líman

OCENĚNÍ

2013 Fasáda roku – Pavilon interny v ON Mladá Boleslav

2006 Stavba roku Královéhradeckého kraje  – čestné uznání – Výukové centrum LF UK v Hradci Králové

2006 Nominace na Stavbu roku – Výukové centrum LF UK v Hradci Králové

2005 Stavba roku  – Pavilon interních oborů FNHK, Hradec Králové

OCENĚNÍ V ARCHITEKTONICKÝCH SOUTĚŽÍ

2017 Next Level, FN Hradec Králové – 4.místo, spoluautor (Topinka)

2017 Nemocnica budúcnosti Martin – 4.místo, spoluautor (Topinka)

2017 Modernizace Krajské nemocnice Liberec – 3.místo, spoluautor (Topinka)

2009 Nová dětská nemocnice Dobrý Anjel, Bratislava - 1.místo, spoluautor (Topinka, Huber, Linhart)

2000 Pavilon interních oborů FN Hradec Králové - 1.místo , spoluautor (Topinka, Líman)

1999 Lázeňský dům Terminus Karlovy Vary - 1.místo , spoluautor (Topinka, Líman)

1990 Centrum dětské onkologie - 1.místo , spoluautor (Topinka, Líman, Kameník)

1990 Dostavba Nemocnice v Jablonci nad Nisou - 1.místo , spoluautor (Hronová, Nevole)

 

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout