Lidé

MgA. Lenka Stejskalová Skoumalová, DiS.

Vzdělání

2001–2006: VŠUP Praha – Ateliér skla, magisterský studijní program, diplomová práce: Instalace ve veřejném prostoru Místo/Cesta/Křižovatky a designový soubor Mísa jako objekt a rituál

2005: Universidad de Granada de Bellas Artes, Španělsko (stáž)

2003: Akademia Sztuk Pieknych, Krakow, Polsko (stáž)

2004: PeD UK Praha – pedagogická aprobace

Pedagogická činnost

 

od r. 2016: FA ČVUT, vedení přípravného výtvarného kurzu pro designéry

od r. 2015: FA ČVUT, vedení kurzu večerní figurální kresba pro studenty i veřejnost

od r. 2014: FA ČVUT, odborná asistentka

od r. 2014: FA ČVUT, vyučující v předmětech výtvarná tvorba – kresba I, výtvarná tvorba – kresba II, kreslířská praxe pro ÚPD

Výstavy a sympozia

2019: MEZINÁRODNÍ BIENÁLE SKLA, Sofie - Bulharsko

2019: PLEJÁDY SKLA, Uměleckoprůmyslové Muzeum v Praze UPM

2019: Očekávání, Instalace v architektuře, Kostel Panny Marie Vítězné a Pražského
               Jezulátka, Praha - Malá Strana

2018: Malá retrospektiva, Galerie Q-Studio, Uherský Brod 

2017: Adaptace, galerie Natura, zámek Průhonice

2016: Metamorfózy, galerie Natura, zámek Průhonice

2014: ART/PRAGUE, Kafkův dům, Praha

2013: New Space, galerie DO/OKA, Praha

2013: Mikrokosmos, galerie Gambit, Praha

2009: Connections: současná evropská skleněná plastika, galerie Mánes, Praha

2009: Dimenze prostoru, galerie Atrium, Žižkov, Praha

2008: Experimentální prostor Kotec, Ústí nad Labem

2007: Elementy, Výstavní síň Divadla Karla Pippicha, Chrudim

2007: Design Block, Karlínská výstavní hala, Praha

2007: Sezóna 07, Galerie Design Centrum, Praha

2007: TALENTE 07, mezinárodní přehlídka designu, Mnichov

2006: sympozium Medonosy, ČR, Spirit Space

2006: TIMEQUAKE, Litoměřice

2005: Glas Galerie Hittfeld, Hamburk

2004: Salla Terrena, Vídeň

2004: FIGURAMA, augustiniánský klášter na Karlově, Praha

2004: Galerie výtvarného umění, Ostrava

2003: Kopeckého škola, hrad Sovinec

1999: FOR GLASS/FOR CERAMICS, Kongresové centrum Praha

 

Vybrané projekty a realizace

2017: Beztíže, objekt v exteriéru pro BÚ Akademie věd ČR, Průhonice

2008: Řešení architektonického prostoru interiéru hotelu Marriot, Praha

2002:Výroční ceny pro mediální síť RadioNet (skleněná plastika)

Ocenění a nominace

2007: nominace na cenu Czech Grand Design v kategorii Objev roku

2007: nominace na cenu katedry za nejlepší diplomovou práci

2004: Kresba roku, 1. místo v mezinárodní soutěži figurální kresby

Vybrané publikace

 

S pocitem napětí, Klevisová Naďa, Ego!, n. 40, s. 40-41, speciál Umění a knihy, HN 2016

Connections´09, Rossini Pavla, Neues Glas, N.1, 2009

Lenka Stejskalová Skoumalová, Adéla Bébarová, Monografie, 2009

Z přírůstků sbírky skla UPM, Hlaveš Milan, Keramika a sklo: časopis pro design a umění 8/3, 2008

New Glass Rewue, The Corning Museum of Glass, n. 28, 2007

Design centrum České republiky - Praha, Mozarteum, Monografie, 2007

Sklo: Elementy, Ateliér, n. 21, 2007

Figurama 04, katalog, s. 61, VŠUP 2004

Figurama 02, katalog, s. 41, VŠUP 2002

Zastoupení ve sbírkách

Uměleckoprůmyslové museum Praha, Galerie Botanického ústavu AV ČR, soukromé sbírky v České republice, Německu a Holandsku.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.