Lidé

doc. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Klokočka

1970 – 1976      ČVUT, Fakulta stavební, obor Architektura

1976 – 1979      AVU, obor Architektura

1980 – 1986      vlastní architektonická kancelář Antverpy (Belgie)

1986 – 2011      architekt a urbanista města Kortrijk (Belgie, Provincie West-Vlaanderen)

1989 – 2000      tajemník Svazu vlámských urbanistů

2000 – teď        předseda Komise pro architekturu a urbanismus ve městech: Deerlijk, Kuurne,
                         Lendelede, Zwevegem

2011 – 2015      vlastní ateliér Delmulle2Klokočka (architektura + urbanismus)

2003 – 2016      docent KU Leuven, campus Gent / Faculteit Architectuur / Master Stedenbouw
                         en Ruimtelijke Planning / diplomní atelier

2013 – 2016      práce na doktorátu s tématem Transferia a jejich vliv na městské struktury

2012 – 2020      vedoucí ateliéru urbanismu TU Liberec / FUA

2014 – teď        vedoucí ateliéru Ústav urbanismu FA ČVUT Praha

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Jan Jehlík