Lidé

Ing. arch. Ladislav Vrbata

odborný asistent v ateliéru Kordovský

Autorizovaný architekt (od 1993) a pedagog. Po studiích na Fakultě architektury ČVUT v Praze vystřídal několik zaměstnání doma a v zahraničí. Od začátku 90. let působil v kanceláři Drexler Vrbata architekti, od roku 2012 provozuje vlastní architektonickou praxi. Od roku 2013 je odborným asistentem v ateliéru Kordovský na FA ČVUT.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.