Lidé

Ing. arch. Ladislav Vrbata

odborný asistent v ateliéru Kordovský

Vzdělání

1978–1983 studium na Fakultě architektury ČVUT v Praze
1976–1978 studium na Fakultě stavební ČVUT v Praze

Odborná činnost

od 2011 vlastní projekční praxe
1991–2011 společník a vedoucí projektant v architektonické kanceláři Drexler Vrbata Architekti
1991–1995 společník a vedoucí projektant v Drexler&Vrbata-Architekti, spol.s r.o.
1990–1991 zahraniční projekční praxe ve Frankfurtu (Büro Ivan Povazan/Dipl.Engineers/Architects)
1988–1990 soukromé projekční středisko SAPIS, člen ČFVU, občasné práce pro AS ČFVU
1986–1988 projektový ateliér Gama u arch. Karla Pragera (PÚ Hl.města Prahy)
1983 – 1985 projektový ateliér STÚ Praha

Pedagogická činnost

od 2013 FA ČVUT, odborný asistent

Vybrané publikace

  • publikované realizace v odborném tisku a dalších tištěných médiích (Architekt 20/1998, 12/1999, 3/2000, 5/2000, 10/2004, Stavba 2/1997, 5/1998, 7/1999, 1/2002, 2/2005, 4/2006, 3/2012, ERA21 1/2009, další citace v periodikách (Zlatý řez, Developer News, Forum, Domov, Dům a zahrada, Literární noviny, MF Dnes, Reflex atp)
  • publikování realizace nástavby malometrážních bytů na panelový dům v Hostivaři v Ročence Česká architektura 2005-2006 (A.Skalický, Prostor 2006)
  • zařazení dvou realizací do sborníku Praha 1945–2003 Kapitoly z poválečné a současné architektury (J.E.Svoboda, J.Noll, Libri 2006)
  • zařazení realizace polyfunkčního domu Václavské náměstí 62, Praha 1 do knižního průvodce PRG|20|21 Contemporary architecture včetně dalších jazykových mutací (pod názvem Skala Office and Apartment block, autor publikace I.Fialová a J.Tichá, Zlatý řez 2008)
  • citace v textech Rostislava Šváchy, Vladimíra Czumalo, Jiřího a Jany Ševčíkových, Zdeňka Lukeše, Pavla Halíka, Bohuslava Blažka, Jiřího J. Kotalíka, Benjamina Frágnera, Josefa Holečka, Jana Kasla, Mileny Sršňové a Lukáše Berana

Vybrané realizace

2012 bytový komplex Viladomy Azalková v Hostivaři, Praha 15
2011 konverze industriálního objektu ve Vysočanech na centrum pro mladé umělce, Čerpadlová, Praha 9
2006 II.etapa dostavby městského obchodního centra v Pardubicích s obchodní pasáží a multikinem
2005 bytový dům s mezonety, Novovysočanská, Praha 9
2004 nástavba malometrážních bytů na panelových domech v Hostivaři, Přeštická, Praha 15
2004 vilový dům, Na Bučance, Praha 2
2002 rekonstrukce a přístavba rodinného domu, Vlnitá, Praha 4
1999 rekonstrukce a konverze hotelu Grand v Pardubicích na městské obchodní centrum
1998 areál autosalonu se servisními pracovišti a sídlem firmy, Karlovarská, Praha 6
1997 novostavba polyfunkčního domu do proluky na Václavském náměstí v Praze
1990 klientská zóna ve dvoraně Frankfurter Sparkasse, Schweitzer Platze, Frankfurt (v Büro Povazan)

Ocenění

2000 Grand Prix Obce architektů - čestné uznání za rekonstrukci a konverzi hotelu Grand v Pardubicích na městské obchodní centrum (s P. Drexlerem )
1992 Rekonstrukce budovy radnice v Turnově, vyzvaná soutěž, MÚ - 1.místo (s F. Jeřábkem a P. Kovářem)

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.