S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

MgA. Josef Čančík

Ve svém atelieru ECHTarchitektura se věnuje širokému spektru témat: od interiéru přes rodinný dům až po veřejný prostor a dočasnou „efemérní“ architekturu. V akademické sféře působí jako pedagog od roku 2008. Nejprve (do r. 2014) jako asistent prof. J. Smetany v Atelieru architektury 1 na UMPRUM (Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze), kde byl také (2010-2015) konceptorem a organizátorem cyklů přednášek k výuce urbanismu pod názvem "Sídlo, krajina, společnost...". Od r. 2015 působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde spolu s Davidem Krausem vedl atelier Kraus & Čančík, který za tři roky své existence byl třikrát nominován na cenu Olověný Dušan, přičemž jednou cenu získal a podruhé se o ni podělil s dalšími kolegy (Cena poroty Olověného Dušana). V akademickém roce 2018/2019 byl asistentem hostujícího profesora Vasy Peroviće (Atelier Perović & Čančík rovněž získal nominaci na Olověného Dušana). Aktuálně asistuje hostujícímu prof. Zdeňkovi Fránkovi.

Vystudoval na Katedře architektury UMPRUM v atelieru Architektury 1 prof. akad. arch. Jindřicha Smetany.

www.echtarchitektura.cz

www.facebook.com/echtarchitektura

 

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.