Lidé

MgA. Josef Čančík

Ve svém atelieru ECHTarchitektura se věnuje širokému spektru témat: od interiéru přes rodinný dům až po veřejný prostor a dočasnou „efemérní“ architekturu. V akademické sféře působí jako pedagog od roku 2008. Nejprve (do r. 2014) jako asistent prof. J. Smetany v Atelieru architektury 1 na UMPRUM (Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze), kde byl také (2010-2015) konceptorem a organizátorem cyklů přednášek k výuce urbanismu pod názvem "Sídlo, krajina, společnost...". Od r. 2015 působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde spolu s Davidem Krausem vedl atelier Kraus & Čančík, který za tři roky své existence byl třikrát nominován na cenu Olověný Dušan, přičemž jednou cenu získal a podruhé se o ni podělil s dalšími kolegy (Cena poroty Olověného Dušana). V akademickém roce 2018/2019 byl asistentem hostujícího profesora Vasy Peroviće (Atelier Perović & Čančík rovněž získal nominaci na Olověného Dušana). Aktuálně asistuje hostujícímu prof. Zdeňkovi Fránkovi.

Vystudoval na Katedře architektury UMPRUM v atelieru Architektury 1 prof. akad. arch. Jindřicha Smetany.

www.echtarchitektura.cz

www.facebook.com/echtarchitektura

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.