Lidé

MgA. Josef Čančík

vedoucí ZAN Čančík

Pod svou "značkou" ECHTarchitektura se věnuje širokému spektru většinou komorních témat: od interiéru přes rodinný dům až po veřejný prostor a dočasnou „efemérní“ architekturu. Většinou pro "malé" soukromé klienty. Po celou jednu dekádu (2009–2018, spolu s MgA. Vítem Šimkem) stál za architektonickou podobou Mezinárodního filmového festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě. V akademické sféře působí jako pedagog od roku 2008. Nejprve na své alma mater (do r. 2014) jako asistent prof. J. Smetany v Atelieru architektury 1 na UMPRUM (Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze), kde byl také (2010–2015) konceptorem a organizátorem cyklů přednášek k výuce urbanismu pod názvem "Sídlo, krajina, společnost...". Od r. 2015 působí na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde spolu s Davidem Krausem vedl atelier Kraus & Čančík, který byl za tři roky svého krátkého života třikráte nominován na cenu Olověný Dušan, přičemž jednou cenu získal a podruhé se o ni podělil s dalšími kolegy (Cena poroty Olověného Dušana). V akademickém roce 2018/2019 byl asistentem hostujícího profesora Vasy Peroviće (Atelier Perović & Čančík rovněž získal nominaci na Olověného Dušana). Od příchodu prof. Fránka na FA je jeho asistentem. Vystudoval na Katedře architektury UMPRUM v atelieru Architektury 1 prof. akad. arch. Jindřicha Smetany. autorizovaný architekt (ČKA 04557)

www.facebook.com/echtarchitektura

www.echtarchitektura.cz

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA