Lidé

Marie Lišková, DiS.

Sekretářka Ústavu prostorového plánování. Administrace Interní soutěže z IP, studentské soutěže UDA a kurzů ZOZ

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jakub Vorel, Ph.D.