Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Lidé

Mgr. Lukáš Veverka

doktorand Ústavu teorie a dějin architektury

Lukáš Veverka (*1996) je absolventem magisterského studia dějin umění na Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Již několik let pracuje v Národním památkovém ústavu a externě se na několika projektech podílel i v rámci Institutu plánování a rozvoje. Absolvoval roční studijní pobyt v Paříži na École normale supérieure. Zabývá se architekturou, urbanismem a problémy památkové péče, zejména od novověku po současnost. Posledních pět let se intenzivně věnuje „objevování“ a soupisu poválečných kulturních domů v Československu. Z tohoto, původně studentského, výzkumu vznikla i kniha Mezi sjezdy a tanečními. Vedle toho se zajímá také o umění středověku, a to nejen z jeho rodné Kutné Hory. Na Fakultě architektury pokračuje v doktorandském programu Architektura a urbanismus. Ve svém výzkumu se zaměřuje na vztah poválečných novostaveb a kontextu historických sídel.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Petr Vorlík, Ph.D.