Lidé

doc. Ing. Zuzana Ambrožová, Ph.D.

vyučující předmětu KA1

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta