S ohledem na aktuální nařízení vlády v nouzovém stavu je veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT do odvolání přerušena.

Lidé

Ing. Mgr. Zuzana Krýzlová

Publikační činnost a překlady

2013 "Architecture de Prague – manuel pour les guides" pro PIS Praha
2008, 2012 "Styles architecturaux – lire et s´exercer en français“ (Architektonické styly), Nakladatelství ČVUT
2006, 2007 dvoudílná interaktivní CD učebnice „Thèmes d´urbanisme en français I, II“ , cena TECHFILMu 2007
2002 odborný slovník „Glossaire thématique de l´architecture“
2008 Michael Rykl "Die Feste Týnec n. Labem (Elbeteinitz) als Beispiel der Raumanordnung einer böhmischen Feste und deren Wandlung", in: Burgen und Schlösser 4, Braubach 2008, s. 250–261

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.