Lidé

Ing. arch. Tomáš Durdis, Ph.D.

Asistent ZAN Liesler

Architekt a odborný asistent na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také absolvoval magisterské a doktorské studium, v letech 2011–2013 byl členem týmu ČVUT a je spoluautorem AIR House pro soutěž Solar Decathlon 2013. V současnosti na FA ČVUT působí jako odborný asistent v ZAN Liesler a Durdis. Od roku 2010 pracuje v ateliéru STUDIOAM na pozici architekta.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.