Lidé

Mgr. Romana Vylitová

referentka oddělení vnějších vztahů

Na PR oddělení pracuji od srpna 2018. Mám na starosti produkci fakultních akcí jako FA restart, pasování diplomantů, literární kavárna a mnohé další. Podílím se na dnech otevřených dveří, seznamovacích kurzech a propagaci fakulty na veletrhu Gaudeamus. Jsem také administrátorkou fakultního webu.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.