Lidé

Mgr. Romana Vylitová

referentka oddělení vnějších vztahů

Administrace webových stránek, příprava článků, tiskových zpráv, komunikace s novináři, organizace akcí fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.