Lidé

Mgr. Romana Vylitová

referentka oddělení vnějších vztahů

Mám na starosti administraci webových stránek, přípravu tiskových zpráv, propagačních materiálů a podílím se na organizaci akcí fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.