Lidé

Mgr. Romana Vylitová

referentka oddělení vnějších vztahů

Mám na starosti přípravu a realizaci fakultních akcí jako jsou dny otevřených dveří, seznamovací kurzy, stáže pro střední školy, vernisáže, představení knih a mnohé další. Ve svém volnu ráda cestuju, tančím standard i latinu, pěstuju rajčata nebo vařím a peču. S úsměvem a radostí si užívám každý den.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.