S ohledem na nové vládní opatření bude veškerá KONTAKTNÍ výuka na FA ČVUT, včetně ateliérů, dílen atp., od 12. do 25. 10. 2020 přerušena.

Lidé

Mgr. Romana Vylitová

referentka oddělení vnějších vztahů

Mám na starosti administraci webových stránek, přípravu tiskových zpráv, propagačních materiálů a podílím se na organizaci akcí fakulty.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.