Lidé

Mgr. Romana Vylitová

referentka oddělení vnějších vztahů

Mám na starosti aktualizaci hlavní strany webu FA ČVUT, především připravuji zprávy pro web. Do kalendáře událostí vkládám novinky. Píšu i tiskové zprávy.

Kolegyně a kolegové se na mě obrací, když potřebují poradit, jak něco zveřejnit na svých ústavních nebo ateliérových stránkách tohoto webu.

Vítám, když mě vyučující nebo student upozorní na svůj úspěch v soutěži, a já o tom pak můžu napsat článek.

Sleduji, jak o nás píší druzí a ty nejzajímavější zmínky dávám do sekce Napsali o nás.

Jsem hlavní editorkou části Galerie, kde dohlížím na to, aby v ní byly projekty správně zařazeny. Případně pomáhám řešit technické nesnáze.

Shromažďuji hezké fotografie z akcí fakulty, které poté umisťuji do sekce Ze života FA.

Spravuji fakultní profil na sociální síti LinkedIn.

Organizuji pravidelné i nepravidelné akce fakulty, jako jsou FA restart, Pasování diplomantů, Vánoce na FA, akce u příležitosti významných výročí, atd.

Připravuji Ročenku FA ČVUT.

Podílím se na dalších činnostech, které spadají do portfolia oddělení vnějších vztahů.

 

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.