Závěrečné práce

Městský blok - Kolbenova

Bc. Zdeněk Svoboda

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem diplomové práce je návrh polyfunkčního objektu s převažující bytovou funkcí. Je kladena maximální snaha o vizuální, funkční a estetické propojení lesoparku a městské blokové zástavby. Pozemek pro návrh bytového domu se nachází v Praze 9 Vysočanech v místě bývalého strojírenského závodu Praga. Podle stanice metra Kolbenova, která se nachází v těsné blízkosti brownfieldu,  jsme se rozhodli pojmenovat i nově navržené centrum Vysočan. Urbanistický návrh území jsme řešili ve skupině, každý zvlášť pak zpracovával konkrétní část území.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.