Lidé

Ing. arch. Vítězslav Danda

odborný asistent ateliéru Redčenkov–Danda

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout