Lidé

Ing. arch. Vítězslav Danda

odborný asistent ateliéru redčenkov - danda

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.